24.10.2005’e kadar olanlar

 1. -Altın F., Karahan H., Öz B., Ocak D.A., Erolur H., Banaz A. Mikst astigmatizmada LASİK sonuçlarımız. TOD XXXIX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı. 2005. S 120-121.
 1. –Altın F., Ocak D.A., Karahan H., Öz B., Erolur H. Pterjium eksizyonu sonrası santral korneayı tutan skarlarda fototerapötik keratektominin yeri. TOD XXXIX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı. 2005. S 219.
 1. -Erolur H., Altın F., Karahan H., Öz B., Ocak D.A., Tunç Y. Salzmann’ın nodüler dejernerasyonunda Excimer laser ile fototerapötik keratektominin yeri. TOD XXXIX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı. 2005. S 257.
 1. -Öz B. Altın F., Karahan H., Ocak D.A., Erolur H., Tunç Y. Kornea distrofilerinde Excimer PTK’nın etkisi. TOD XXXIX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı. 2005. S 222.
 1. Karahan H.,Altın F., Cinhüseyinoğlu N., Arslan O. Ön vitreus kesifliklerinde Nd:YAG laser tedavisi. TOD XXXVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı 2004.S284.
 1. -Ergen A., Altın F., Özarpacı S., Arslan O. Glokomda merkezi kornea kalınlığı. TOD XXXVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı. 2004. S 181.
 1. -Öztürk M., Altın F., Bürümcek E., Mudun B., Ayyıldız H. Konjenital optik sinir pitlerinin klinik özellikleri. TOD XXXVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı. 2004. S 227.
 1. –Altın F., Karahan H., Bürümcek E., Mudun B., Ayyıldız H. Makula önü preretinal hemorajilerin Nd: YAG laser ile drenajı. TOD XXXVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı. 2004. S 237.
 1. –Erolur H. , Altın F., Karahan H., Arslan O. İOL önü membran ve depozitlerin Nd:YAGlaser ile temizlenmesi . TOD XXXVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı 2004 S 297 .
 1. -Altın F., Banaz A., Karahan H., Taşındı E. Lasik sonrası Desantralize ablasyon tedavisinde TOSCA . TOD XXXVII. Ulusal kongresi 2003.
 1. -Ergen A., Altın F.,Arslan O.Ş., Aydın O., Arslan O. Topikal anestezik suistimali TOD XXXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2003.
 1. _Onurlu S., Cinhüseyinoğlu N., Karahan H., Altın F., Arslan O. Fako cerrahisi uygulanıp hidrofobik akrilik GİL implante edilen olgularda arka kapsül kesafeti TOD XXXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2003.
 1. -PANEL: Moderatör: Taşındı E., Konuşmacılar: Bilgehan K., Özdamar A., Çakır H., Özata F., Altın F. Refraktif cerrahi ve tartışmalı konular isimli panel, Konuşmacı.TOD İstanbul Şubesi aylık gece toplantısı. 20 Mart 2003
 1. -Yalçın E., Altın F., Cinhüseyinoğlu F., Arslan O. N-acetylcysteine in chronic blepharitis. Cornea 21 (2) : 164-168, 2002.
 1. -Banaz A., Altın F., Arslan O. Laser in situ keratomileusis (LASİK) : Eyelüklere son mu? İlk 260 olguda sonuçlar. Okmeydanı Tıp Dergisi 19. 2002. S 16-19.
 1. -Altın F., Banaz A.,Arslan O. Comlications of lasik in first 250 patients XIII. Congress of European Society of ophthalmology İstanbul-Turkey 2001.P 415.
 1. -.Altın F., Banaz A.,Arslan O. Miyopide ilk lasik Tedaviler TOD XXXIV.Ulusal Kongresi Özet Kitabı. 2000. S 112.
 1. -Şam M.T., Karahan H., Arslan O., Altın F. Primer pterjiumda cerrahi tedavi seçenekleri karşılaştırması. TOD XXXIV Ulusal kongresi özet kitabı. 2000 S 93
 1. -Altın F., Karahan H., Ergen A., Cinhüseyinoğlu N., Arslan O. Nd-YAG lazer arka kapsülotomi ve psodofakik retina dekolmanı ilişkisi. Türk Oft. Gaz. Vol XXX . 2000 S 144-147.
 1. -Yalçın E., Karahan H., Altın F., Ayoğlu İ., Arslan O. Kronik blefaritlerde sistemik N-asetil sistein kullanımı. TOD XXXIII. Ulusal Kongresi. Bildiri Özetleri 1999. S 205.
 1. -Altın F., Yalçın E., Akdeniz B., Ergen A., Arslan O. Orbital arteriovenöz malformasyonlarda Eye bulguları. TOD XXXIII. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri. 1999. S 203
 1. -Özarpacı S., Ergen A., Yalçın M., Altın F., Arslan O. Skleral tünel insizyonlu trabekülektomi sonuçlarımız. Okmeydanı Tıp Dergisi.16 1999 S 103-104.
 1. -Dinç O., Altın F., Mudun A.B. Bir olgu nedeni ile Racemose hemanjiyom. TOD XXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Bursa 15-20 Eylül 1998.
 1. –Altın F., Karahan H., Ergen A., Cinhüseyinoğlu N., Arslan O. Nd-YAG lazer arka kapsülotomi ve psodofakik retina dekolmanı ilişkisi. TOD XXXII. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, Bursa,1998.
 1. -Altın F., Karahan H., Özarpacı S., Ergen A. Nefrotik sistinisisli bir olgu. TOD XXXII. Ulusal Kongresi , Bursa, 1998.
 1. -Ergen A., Altın F., Karahan H. Cinhüseyinoğlu N., Arslan O. Nd- YAG lazerle ön vitreus traksiyon bantlarının keslmesi. TOD XXXII. Ulusal Kongresi – Bursa ,1998.
 1. – Özarpacı S., Yalçın M., Ergen A., Altın F., Arslan O. Skreal tünel insizyonlu trabekülektomi sonuçlarımız. TOD XXXII. Ulusal Kongresi – Bursa,1998.
 1. -Özarpacı S., Altın F., Karahan H., Onurlu S., Arslan O. Oftalmolojide ultrasonografik inceleme ve kliniğimizdeki Tedaviler. TOD XXXII. Ulusal Kongresi – Bursa, 1998.
 1. -Karahan H., Özarpacı S., Altın F., Şam T., Arslan O. Nontravmatik vitreus içi hemorajili Eyelerde ultrasonografi. TOD XXXII. Ulusal Kongresi – Bursa, 1998.
 1. –Altın F., Onurlu S., Cinhüseyinoğlu N., Özarpacı S. Kliniğimizdeki YAG lazer uygulamaları. TOD XXIX. Ulusal Kongresi, Son Program .Antalya 1995. S 62.
 1. –Altın F., Cinhüseyinoğlu., Yıldız N., Onurlu S. Primer açı kapanması glokomunda Nd: YAG lazer iridotomi geç dönem sonuçlarımız. TOD XXIX. Ulusal Kongresi, Son Program .Antalya 1995. S 62.
 1. -Altın F., Karaçorlu S., Bürümcek E., Cinhüseyinoğlu N., Arslan O. Pseudoxanthoma elasticum, angioid streaks ve disk druzenli olgu. TOD İstanbul Şubesi Aylık Gece Toplantısı. Bildiri. 22 Aralık 1994.
 1. -Bürümcek E., Mudun A. B., Karaçorlu S., Altın F. Santral seröz retinopatide (SSR) Lazer tedavisinin geç sonuçları. TOD XXIX . Ulusal Kongresi Son Program, Antalya, 1995. S 44.
 1. –Altın F., Karaçorlu S., Cinhüseyinoğlu N., Arslan O. Retro ve peribulber anestezinin optik sinir fonksiyonuna etkisi. TOD XXVIII. Ulusal kongresi Bülteni .cilt III, S 1262-1263, 1994 .
 1. –Altın F., Yıldız N., Özarpacı S., Cinhüseyinoğlu N. Karaçorlu S. Kontrol edilemeyen glokomda tüp uygulaması. TOD XXVIII Ulusal Kongresi Bülteni.1994 cilt I, S 283-284.
 1. Karaçorlu S., Altın F., Cinhüseyinoğlu N., Karaçorlu M. Diabetes mellitusta retinopati insidansı ve 3 yıllık takip sonuçları TOD XXVIII. Ulusal kongresi Bülteni, , 1994 Cilt II S409-411.
 1. -Cinhüseyinoğlu N., Karaçorlu S., Altın F., Yıdız N. Sütürsüz trabekülektomi + PEKKE + GİL uygulaması. TOD XXVIII. Ulusal kongresi Bülteni 1994. Cilt I S 240- 241.
 1. -Karaçorlu S., Cinhüseyinoğlu N., Yıldız N., Altın F. Trabekülektomi sırasında mitomisin kullanılan olgularada hipotonöz makülopati. TOD XXVIII. Ulusal kongresi Bülteni Cilt III 1994 S 1054-1055.
 1. -Ardalı E.G., Cinhüseyinoğlu N., Yıldız N., Altın F. Trabekülektomi+ PEKKE + GİL uygulanan hastalarda ön kapsüloreksisin sonuç üzerine etkisi. TOD XXVI Ulusal Kongresi 1992 Cilt II S 437-440.
 1. –Altın F., Özarpacı S., Onurlu S., Ardalı E., Yıldız N., Arslan O. Nd: Yag lazer priferik iridomi sonuçlarımız. TOD XXVI. Ulusal kongre.1992, Cilt II S 636-639.
 1. -Onurlu S., Altın F., Özarpacı S., Cinhüseyinoğlu N., Arslan O. Nd:Yag lazer posterior kapsülotomi sonuçlarımızın değerlendirilmesi. TOD XXVI. Ulusal kongre Bülteni.1992 Cilt I, S 288-292.
 1. -Özarpacı S., Onurlu S., Cinhüseyinoğlu N., Altın F., Arslan O. PEKKE + arka kamara GİL erken dönemde reoperasyon neden ve sonuçları. TOD XXVI. Ulusal kongre Bülteni1992 Cilt I S 397-399.
 1. -Bürümcek E., Karaçorlu S., Altın F.,Arslan O. Dİabetik optik disk neovaskülarizasyonu ve panretinal fotokoagulasyon. TOD XXV. Ulusal Kongre Bülteni 1991 cilt III, 34-37.
 1. -Aksakal F., Cinhüseyinoğlu N., Pekşen E. Arslan O., Altın F. Kliniğimizde yapılan PEKKE + GİL ameliyatlarından sonra oluşan endotel dekompansasyonlarının sebebleri. TOD XXV. Ulusal kongresi Bülteni 1991 S 112-113.
 1. -Altın F, Pekşen E, Arslan O, Bürümcek E., Mudun A.B.. Myoplarda aksiyel uzunluk ve lattis dejeneresansı ilişkisi XXV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni, İstanbul, 1991 cilt IV, 190-192.
 1. -Mudun A.B., Bürümcek E, Altın F., Aslan M. O., Muhtemel toksoplazmik ön optik nöröpatiler. XXV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni, İstanbul, 1991 cilt IV, 203-204.
 1. -Altın F., Peksayar G. Orbitanın meşenşimal kas dokusu tümörleri. SSK Tıp Bülteni Yıl 9 Sayı 2. 1991 S 145-147.
 1. -Banaz A., Altın F., Arslan O. Konjonktiva tümörleri. Okmeydanı Tıp Dergisi 8. 1991 S 16-19.
 1. -Altın F., Peksayar G., Altın S. Orbitanın sekonder tümörleri.TOD XXIV Ulusal Kongre Bülteni. Cilt II S 163-165 1990..
 1. -Altın F., Peksayar G., Karahan H., Başar D. Orbitanın kan ve lenf sistemi tümörleri TOD XXIII. Ulusal Kongre Bülteni Cilt I S 291-293, 1989.
 1. -Altın F., Peksayar G., Karahan H., Başar D. Orbita meningiomları TOD XXIII. Ulusal Kongre Bülteni Cilt I S 294-297. 1989 .
 1. –Altın F.,Akarçay K., Tutkun İ.T.,Akova Y.A., Başar D.,ve ark. İntraoküler lens implantasyonunun Eyeiçi basıncına etkisi TOD XXII. Ulusal Kongre Bülteni Cilt II 1988 S 470-472 .
 1. -Öztürk B.,Bilgin L.K., Sansoy N.,Altın F. Sezen F. Cerrahi sonrası gelişen ardıl kaymaların etyolojisi ve tedavisi TOD XXII. Ulusal Kongre Bülteni Cilt I 1988 S 313-.315.
 1. –Altın F., Öztürk B., Özgün C., Öngör E. Penetran keratoplasti sonrası glokom görülme nedenleri. TOD XXI.Ulusal Kongre Bülteni CiltII 1987 S 912-916 .
 1. –Urgancıoğlu M., Karahan H., Altın F., Pakter Ş., Gündüz A Kornea enflamasyonlarının tedavisi T Oft.Gaz 17:149- 153, 1987.
 1. -Özarpacı S., Yıldız N., Altın F., Arslan O. Trabekülektomi cerrahisinde mitomisin uygulaması. TOD XXVII.Ulusal kongre bülteni 1993,S: 375-377.