Çoğunlukla korneaya yönelik yapılan, görme kusurunun giderilmesi amaçlı tedavi yöntemlerine genel olarak refraktif cerrahi denir. Miyopi, hipermetropi, astigmatizm ve presbiyopi (yaşla beraber yakını görmede azalma), refraktif cerrahi ile tedavi edilen göz rahatsızlıklarıdır. Refratkfi cerrahide uygulanan yöntem lazerdir. Kişinin kırma kusuru, lazer cerrahisi ile düzeltilemeyecek kadar fazla, ve kişinin gözü refraktif cerraiye uygun değil ise lazer tedavisine alternatif yöntemlerin uygulanılması önerilmektedir.