Gözümüzdeki merceğin şeffaflığını yitirmesi ile görme seviyesi ve kalitesinin azalmasına Katarakt denir. Katarakt cerrahisinde Fakoemülsifikasyon (Fako) yöntemi uygulanır. Günümüzde ulaşılmış en gelişmiş tedavi yöntemlerindendir ve gelişmeye devam etmektedir.

Katarakt ameliyatlarının çok büyük bir çoğunluğunda lokal anestezi yöntemi iuygulanmaktadır. Gelişen teknolojiler sayesinde hastaların çoğunluğu ameliyat sonrası hastanede kalmaya gerek duymadan aynı gün içerisinde evlerine giderler.

Katarakt ameliyatı öncesinde göz içine konulacak olan merceğin derecesinin hesaplanır. Göz içerisine yerleştirilecek mercek, sadece uzak, ya da uzak-yakın görmeyi sağlayan mercekler olabilir.

Katarakt ameliyatı sonrasındaki ilk hafta hijyen şartlarına uyulması ve göz doktorunun önerdiği tedaviyi düzgün bir şekilde uygulamak, iyileşme için en önemli faktörlerdendir.